Technológie


btn_prepress btn_press btn_postpress

 

Pre-Press

Západoslovenské tlačiarne majú vlastné grafické štúdio, ktoré komplexne spracuje grafický návrh od fotografovania, skenovania, cez grafický návrh a sadzbu až po finálny výstup zákazky v požadovanom elektronickom formáte na digitálnom nosiči. DTP štúdio spracuje vami dodané fotografie a rukopisy, z ktorých na základe vašich požiadaviek vyhotoví grafický návrh, ktorý dostanete na odsúhlasenie. Ponúkame i možnosť digitálneho nátlačku, ktorý zákazníkovi poskytuje predstavu o finálnej farebnosti tlačoviny.

Západoslovenské tlačiarne ponúkajú kompletnú predtlačovú prípravu. Prijímame zákazky v elektronickej podobe a výstupom sú kovolisty určené do tlačového stroja. Dodané dáta v elektronickej podobe, musia spĺnať štandartné kritériá. Pracovníci v našom DTP štúdiu s Vami radi skonzultujú technickú špecifikáciu pre dodanie podkladov, prípadne Vám na základe Vašej objednávky pripravia i grafický návrh. Aby spracovanie podkladov bolo bezproblémové, je potreba pri dodaných podkladoch používať bežné štandardy (formáty PDF, AI, EPS, CDR atď.). Podklady je možné dodať v elektronickej podobe na médiu, alebo mailom, podľa dohody s našim pracovníkom. V prípade otázok alebo nejasností sa na nás prosím obráťte na adresu dtp@zapadotlac.sk

 

 

Press

 

Kníhtlač

Ofsetová tlač

Digitálna tlač

Číslovanie a personalizácia

Digitálna veľkoprodukčná tlač

Ide o najmodernejšiu technológiu tlače, ktorá je vhodná pre opakovanú tlač v nízkych nákladoch (šetrí Vaše skladové zásoby) a pre tlač textov, ktoré je potrebné modifikovať:

 • Manuály, knihy, brožúry
 • Skriptá, školiace materiály
 • Directmailing (adresné tlačivá ako výpisy z účtu, zásielková služba)
 • Personalizované tlačivá (číslované, označené čiarovými kódmi)

Poradíme Vám vhodnú technológiu pre Vaše potreby a podrobnosti s Vami radi skonzultujeme osobne.

Ofsetová tlač

Ofsetová tlač je najrozšírenejšia technológia tlače. Našou výhodou je, že ju môžeme kombinovať s digitálnou tlačou. Ideálne využitie je pre plnofarebnú stredo až vysokonákladovú tlač ako pohľadnice, prospekty, katalógy, kalendáre.

Poradíme Vám vhodnú technológiu pre Vaše potreby a podrobnosti s Vami radi skonzultujeme osobne.

Post-press

 

Knihárska výroba

Ide o dokončovacie práce, ktoré nasledujú po tlači. Ponúkame nižšie uvedené možnosti:

 • Znášanie
 • Falcovanie – skladanie
 • Dierovanie
 • Perforácia
 • Rylovanie
 • Rezanie
 • Výsek
 • Lepenie
 • Zošívanie
 • Špirálovanie (kalendáre)
 • Väzby V1, V2

Nadštandardné spracovanie a úpravy

Ponúkame ďalšie možnosti úprav, ktoré pomôžu Vaše výrobky odlíšiť od ostatných, prípadne Vám zjednodušia prácu a budú Vám zhotovené na mieru podľa Vašich predstáv:

 • Personalizácia
 • Číslovanie
 • Označenie čiarovými kódmi
 • Razba
 • UV lak
 • Laminovanie
 • Samoprepis