O nás

skalica_pozadie     o nas 2

1663    Založenie tlačiarne. Takmer celých sto rokov ju prevádzkovala rehoľa Jezuitov v Skalici. Väčšinou tlačili divadelné texty s náboženskou tematikou, modlitby, či náboženské a liturgické knihy. Z tohto obdobia sa zachovalo málo diel, no s istotou časť nájdeme vo fonde skalickej františkánskej knižnice v Slovenskej národnej knižnici.

 o nas 3

1704    Skalická jezuitská kníhtlačiareň Spoločnosti Ježišovej vytlačila najstaršiu tu vytlačenú známu knihu s názvom Vidění Jiříka Poustevníka.

 

1760    Kníhtlačiareň kúpil Jozef Antonín Škarnicel, ktorý v tlačiarni aj pracoval. Obdobie štyroch generácií rodu je jedným z najslávnejších. V našej tlačiarni sa tlačili knihy s celoslovenským významom a aj najznámejšia kniha Jána Kollára Slávy dcéra.